Giới thiệu chung

 1. Tên tổ chức:   VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ PHÁT TRIỂN
 • Tên tiếng Anh:    Institute of Development Economics Research
 • Tên viết tắt:        IDR
 • Năm thành lập:   02-2001
 • Mã số thuế:        03 02 32 62 94
 • Địa chỉ:              279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM (Phòng B1-1101)
 • Điện thoại:         (028) 38438639 – 38561250
 • Fax:                   (028) 3856 1250
 • Website:             http://www.idr.edu.vn
 • E-mail:               vncktpt@idr.edu.vn    vncktpt@ueh.edu.vn    vncktpt@gmail.com

 

 2. Cơ quan chủ quản:

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 3. Các quyết định liên quan đến Viện nghiên cứu kinh tế Phát triển:
 • Quyết định số: 596/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 06/02/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc thành lập Viện nghiên cứu kinh tế phát triển trực thuộc trường đại học kinh tế TP.HCM.
 • Quyết định số: 28/QĐ-ĐHKT/TCHC ngày 08/03/2001 của Hiệu trưởng Trường đại học kinh tế TP.HCM về việc Ban hành điều lệ hoạt động của Viện nghiên cứu Kinh tế Phát triển trực thuộc trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 • Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học công nghệ số: 716 ký ngày 08/05/2001 của Bộ khoa học công nghệ và Môi trường.

Lời chào của viện trưởng

Chào mừng Quý vị đã đến với
Website 
của Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển