Tin tức tư vấn

Khảo sát phục vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển khoa học và cô...

Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển– Đại học Kinh tế TPHCM được UBND tỉnh Long An giao thực hiện đề án “Quy hoạch tổng th...

Chi tiết
Lợi ích xã hội, hiệu quả tài chính và các vấn đề chính sách và t...

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Sở “Lợi ích xã hội, hiệu quả tài chính và các vấn đề chính sách và thể chế của các hoạt ...

Chi tiết
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Kiến Tường,...

Nằm trong chuỗi các Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cấp huyện của tỉnh Long An giao cho Viện Nghiên cứu Kin...

Chi tiết

Đối tác toàn cầu của IDR