Tin tức tư vấn

Thống nhất kế hoạch khảo sát phục vụ lập Điều chỉnh quy hoạch tổn...

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác thu thập thông tin về hiện trạng, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn ...

Chi tiết
Thống nhất kế hoạch khảo sát phục vụ lập Điều chỉnh quy hoạch tổn...

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác thu thập thông tin về hiện trạng, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn ...

Chi tiết
Khảo sát phục vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển khoa học và cô...

Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển– Đại học Kinh tế TPHCM được UBND tỉnh Long An giao thực hiện đề án “Quy hoạch tổng th...

Chi tiết
Lợi ích xã hội, hiệu quả tài chính và các vấn đề chính sách và t...

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Sở “Lợi ích xã hội, hiệu quả tài chính và các vấn đề chính sách và thể chế của các hoạt ...

Chi tiết

Đối tác toàn cầu của IDR