Tin tức tư vấn

Khảo sát các xã trên địa bàn huyện Tân Hưng phục vụ Quy hoạch nôn...

Nhằm phục vụ công tác Quy hoạch tổng thể phát triển nông – lâm – ngư nghiệp Huyện Tân Hưng đến năm 2025, tầm nhìn đến nă...

Chi tiết
Thống nhất kế hoạch khảo sát phục vụ lập Điều chỉnh Quy hoạch tổn...

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác thu thập thông tin về hiện trạng, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn ...

Chi tiết
Khóa học “Nghiên cứu viên tập sự 2018”

Từ ngày 01-02 tháng 3 năm 2018, tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển đã diễn ra khóa học “Nghiên cứu viên tập sự 2018”...

Chi tiết
Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-20...

Là tên đề tài nghiên cứu khoa học do Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặt hàng Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển - Trường Đại học Kin...

Chi tiết

Đối tác toàn cầu của IDR