Tin tức tư vấn

Hội thảo Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu tỉnh Vĩnh Long đạt t...

Ngày 29/5/2020 tại Hội trường Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra hội thảo góp ý cho đề tài:

Chi tiết
Thông qua tỉnh Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -...

Sáng ngày 28/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Phạm Văn Cảnh chủ trì cuộc họp thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổng thể...

Chi tiết
Thông qua điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã h...

Sáng ngày 28/11/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Nguyễn Thanh Hùng chủ trì cuộc họp thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổn...

Chi tiết

Đối tác toàn cầu của IDR