Tin tức tư vấn

Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-20...

Là tên đề tài nghiên cứu khoa học do Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặt hàng Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển - Trường Đại học Kin...

Chi tiết
Giải pháp phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đạt...

Ngày 15/12/2017 tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển - Trường Đại ...

Chi tiết
Khảo sát các xã trên địa bàn huyện Đức Huệ phục vụ Điều chỉnh quy...

Nhằm phục vụ công tác Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Huệ đến năm 2020 theo hướng gi...

Chi tiết
Khảo sát phòng ban huyện phục vụ Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể ph...

Trong hai ngày 17 và 18/10, Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đức Huệ tổ ...

Chi tiết

Đối tác toàn cầu của IDR