Đội ngũ tư vấn của Viện

STT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ
01 Nguyễn Ngọc Vinh Phó Giáo sư – Tiến sĩ Viện trưởng – Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học
02 Hồ Đức Hùng Giáo sư – Tiến sĩ Chủ tịch Hội đồng khoa học
03 Nguyễn Tấn Khuyên Tiến sĩ Thành viên Hội đồng khoa học
04 Bùi Văn Sáu Tiến sĩ Nghiên cứu viên cao cấp – Thư ký Hội đồng khoa học
05 Đào Công Tiến Phó giáo sư – Tiến sĩ Nghiên cứu viên cao cấp
06 Phạm Tiến Dũng Thạc sĩ Trưởng ban Nghiên cứu
07 Nguyễn Hồng Vân Sau đại học Trưởng ban đào tạo DN
08 Huỳnh Thanh Sang Thạc sĩ Trưởng ban tư vấn và phát triển kinh tế vùng
09 Mai Thị Nghĩa Thạc sĩ Nghiên cứu viên
10 Nguyễn Thùy Linh Sau đại học Nghiên cứu viên
11 Vũ Sơn Thạc sĩ Nghiên cứu viên

  Chuyên gia tư vấn - Cộng tác viên

  STT Họ và tên Học hàm, học vị Đơn vị công tác
  61 Hoàng Công Gia Khánh Tiến sĩ Đại học Kinh tế - Luật Tp.HCM
  62 Nguyễn Duy Tâm NCS. Thạc sĩ Trường đại học Kinh tế - Luật TP.HCM
  63 Lê Trung Đạo Tiến sĩ Cao Đẳng Tài chính Hải quan
  64 Nguyễn Hữu Hoài Phú Tiến sĩ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tp.HCM
  65 Nguyễn Anh Ngọc Thạc sỹ Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Tp.HCM
  66 Nguyễn Văn Trịnh Nghiên cứu sinh Văn phòng Chính phủ
  67 Nguyễn Đình Thông Thạc sỹ Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang
  68 Lê Công Đỉnh Thạc sỹ Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An
  69 Nguyễn Văn Tuất Thạc sỹ Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa phía nam
  70 Võ Hùng Dũng Tiến sĩ VCCI – Cần Thơ
  71 Trương Hoàng Hùng Tiến sĩ Công ty Kiểm toán PCA
  72 Phạm Phú Quốc Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  73 Phạm Minh Tiến Nghiên cứu sinh Đại học tài Chính - Marketing
  74 Phạm Văn Định Kỹ sư Chuyên gia nghiên cưu Quy hoạch
  75 Đặng Hoàng Minh Quân Thạc sĩ Đại học Hoa Sen

  Cơ quan phối hợp tư vấn

  STT CƠ QUAN, TỔ CHỨC LĨNH VỰC HỢP TÁC
  01 Khoa Kinh tế Nghiên cứu phát triển vùng, địa phương
  02 Viện Nghiên cứu Phát triển Hợp tác toàn diện
  03 Trung tâm Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long Hợp tác xây dựng chiến lược, quy hoạch,
  để án tư vấn địa phương
  04 Trung tâm Kinh tế miền Nam
  (Bộ kế hoạch và Đầu tư)
  Hợp tác xây dựng chiến lược, quy hoạch,
  để án tư vấn địa phương
  05 Viện Chính sách Công (Đại học Kinh tế Tp.HCM) Hợp tác toàn diện

  Đối tác toàn cầu của IDR