Đội ngũ tư vấn của Viện

STT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ
01 Nguyễn Ngọc Vinh Phó Giáo sư – Tiến sĩ Viện trưởng – Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học
02 Hồ Đức Hùng Giáo sư – Tiến sĩ Chủ tịch Hội đồng khoa học
03 Nguyễn Tấn Khuyên Tiến sĩ Thành viên Hội đồng khoa học
04 Bùi Văn Sáu Tiến sĩ Nghiên cứu viên cao cấp – Thư ký Hội đồng khoa học
05 Đào Công Tiến Phó giáo sư – Tiến sĩ Nghiên cứu viên cao cấp
06 Phạm Tiến Dũng Thạc sĩ Trưởng ban Nghiên cứu
07 Nguyễn Hồng Vân Sau đại học Trưởng ban đào tạo DN
08 Huỳnh Thanh Sang Thạc sĩ Trưởng ban tư vấn và phát triển kinh tế vùng
09 Mai Thị Nghĩa Thạc sĩ Nghiên cứu viên
10 Nguyễn Thùy Linh Sau đại học Nghiên cứu viên
11 Vũ Sơn Thạc sĩ Nghiên cứu viên

  Chuyên gia tư vấn - Cộng tác viên

  STT Họ và tên Học hàm, học vị Đơn vị công tác
  46 Nguyễn Thanh Vân Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  47 Hà Văn Sơn Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  48 Nguyễn Văn Trãi Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  49 Lê Ngọc Thạnh Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  50 Nguyễn An Tế Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  51 Phạm Duy Nghĩa Phó giáo sư – Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  52 Võ Trí Hảo Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  53 Trần Vân Long Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  54 Đinh Công Khải Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  55 Phạm Quốc Hùng Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  56 Trần Huỳnh Thanh Nghị Tiến sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM
  57 Vũ Thị Phượng Tiến sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM
  58 Nguyễn Hoàng Lê Tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.HCM
  59 Trần Hoàng Ngân Phó Giáo sư – Tiến sĩ Học viện Cán bộ Tp.HCM
  60 Lâm Thị Hồng Hoa Tiến sĩ Đại học Ngân hàng Tp.HCM

  Cơ quan phối hợp tư vấn

  STT CƠ QUAN, TỔ CHỨC LĨNH VỰC HỢP TÁC
  01 Khoa Kinh tế Nghiên cứu phát triển vùng, địa phương
  02 Viện Nghiên cứu Phát triển Hợp tác toàn diện
  03 Trung tâm Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long Hợp tác xây dựng chiến lược, quy hoạch,
  để án tư vấn địa phương
  04 Trung tâm Kinh tế miền Nam
  (Bộ kế hoạch và Đầu tư)
  Hợp tác xây dựng chiến lược, quy hoạch,
  để án tư vấn địa phương
  05 Viện Chính sách Công (Đại học Kinh tế Tp.HCM) Hợp tác toàn diện

  Đối tác toàn cầu của IDR