Sự kiện

Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển ký kết chương trình hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế miền Nam

tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế miền Nam đã diễn ra Lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (IDR) và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế miền Nam (SVEC)

Chi tiết
Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban nghiên cứu

Sáng ngày 13/11/2017, Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (IDR) tổ chức lễ công bố Quyết định và Bổ nhiệm Ths. Phạm Minh ...

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ký kết chương trình ...

Với mong muốn phát triển nguồn nhân lực và thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội theo hướng bền vững trên địa b...

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ký kết chương trình ...

Nhằm đẩy mạnh hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho sự phát triển của các đị...

Chi tiết

Đối tác toàn cầu của IDR