Tin tức nghiên cứu

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Nằm trong chuỗi các Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cấp huyện của tỉnh Long An giao cho Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (IDR) thực hiện gồm huyện Đức Huệ, Cần Đước, Tân Trụ, Thủ Thừa, Tp. Tân An

Chi tiết

Đối tác toàn cầu của IDR