Tin tức nghiên cứu

Báo cáo lần thứ nhất dự thảo “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Huệ đến năm 2020 theo hướng...

Ngày 30/3/2017, tại huyện Đức Huệ, phòng Tài chính – kế hoạch phối hợp Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển đã tổ chức Báo cáo “Thảo luận và góp ý cho dự thảo lần thứ nhất: Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Huệ đến năm 2020 theo hướng gia...

Chi tiết
Tọa đàm Đề tài “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn v...

Ngày 27/03/2018, Tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã diễn ra buổi tọa đàm Đề tài “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệ...

Chi tiết
Khảo sát các xã trên địa bàn huyện Tân Hưng phục vụ Quy hoạch nôn...

Nhằm phục vụ công tác Quy hoạch tổng thể phát triển nông – lâm – ngư nghiệp Huyện Tân Hưng đến năm 2025, tầm nhìn đến nă...

Chi tiết
Thống nhất kế hoạch khảo sát phục vụ lập Điều chỉnh Quy hoạch tổn...

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác thu thập thông tin về hiện trạng, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn ...

Chi tiết

Đối tác toàn cầu của IDR