Tin tức nghiên cứu

Giải pháp phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đạt khá của vùng ĐBSCL vào năm 2020

Ngày 15/12/2017 tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành bảo vệ đề tài “Giải pháp phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đạt khá của vùng ĐBSCL vào năm 2...

Chi tiết
Khảo sát các xã trên địa bàn huyện Đức Huệ phục vụ Điều chỉnh quy...

Nhằm phục vụ công tác Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Huệ đến năm 2020 theo hướng gi...

Chi tiết
Khảo sát phòng ban huyện phục vụ Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể ph...

Trong hai ngày 17 và 18/10, Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đức Huệ tổ ...

Chi tiết
Hội nghị nghiệm thu đề tài “Đánh giá thực trạng phát triển khoa h...

Ngày 21/9/2017, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Long An tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài: “Đánh giá thực trạng...

Chi tiết

Đối tác toàn cầu của IDR