Tin tức nghiên cứu

Thống nhất kế hoạch khảo sát phục vụ lập Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 202...

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác thu thập thông tin về hiện trạng, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, chiều ngày 08/9/2017, Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức cuộc họp thống nhất kế hoạch khảo sát

Chi tiết
Khảo sát phục vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển khoa học và cô...

Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển– Đại học Kinh tế TPHCM được UBND tỉnh Long An giao thực hiện đề án “Quy hoạch tổng th...

Chi tiết
Lợi ích xã hội, hiệu quả tài chính và các vấn đề chính sách và t...

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Sở “Lợi ích xã hội, hiệu quả tài chính và các vấn đề chính sách và thể chế của các hoạt ...

Chi tiết

Đối tác toàn cầu của IDR