Tin tức nghiên cứu

Lợi ích xã hội, hiệu quả tài chính và các vấn đề chính sách và thể chế của các hoạt động tài chính vi mô – Nghiên cứu thực n...

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Sở “Lợi ích xã hội, hiệu quả tài chính và các vấn đề chính sách và thể chế của các hoạt động tài chính vi mô – Nghiên cứu thực nghiệm trên địa bàn tỉnh Long An” do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An chủ trì đã được Hội đồ

Chi tiết
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Kiến Tường,...

Nằm trong chuỗi các Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cấp huyện của tỉnh Long An giao cho Viện Nghiên cứu Kin...

Chi tiết

Đối tác toàn cầu của IDR