Tin tức nghiên cứu

Thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Trụ

Sáng ngày 10/10/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Phạm Văn Cảnh chủ trì cuộc họp thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Trụ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng thẩm định, Thường trực Tỉ...

Chi tiết
Khảo sát các đơn vị trên địa bàn huyện Cần Đước phục vụ Điều chỉn...

Nhằm phục vụ công tác Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cần Đước đến năm 2020, tầm nhìn đế...

Chi tiết
Hội thảo Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hộ...

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, khẩn trương hoàn thành công tác lập Điều chỉnh quy hoạch huyện Tân Trụ. Ngày 23/7/2018...

Chi tiết

Đối tác toàn cầu của IDR