Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

2016-09-22 15:54:49

Nằm trong chuỗi các Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cấp huyện của tỉnh Long An giao cho Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (IDR) thực hiện gồm huyện Đức Huệ, Cần Đước, Tân Trụ, Thủ Thừa, Tp. Tân An, ngày 02 tháng 12 năm 2015, UBND tỉnh Long An đã thông qua Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Hình ảnh tại buổi thẩm định

Với mục tiệu phấn đấu đến năm 2020, Kiến Tường là Thị xã phát triển theo hướng đô thị - thương mại dịch vụ, thu hút đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp gắn với kinh tế cửa khẩu. Đến năm 2030, Kiến Tường sẽ trở thành đô thị dẫn đầu trong vùng Đồng Tháp Mười về phát triển kinh tế đô thị, thương mại và kinh tế mậu dịch biên giới theo hướng hiện đại, phát triển cân bằng và bền vững. Và các hướng đột phá chính của Thị xã Kiến Tường tập trung vào một số vấn đề theo từng giai đoạn như sau:

Giai đoạn 2016-2020:

Tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị; thu hút đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Trung tâm thương mại và các K-CCN, phát triển hình thức du lịch sinh thái ven sông Vàm Cỏ Tây, sông Prô và tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Khuyến khích phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

Ưu tiên 1: Tập trung vào các công trình theo mức độ ưu tiên gồm (i) Mở rộng, nâng cấp các tuyến đường; hệ thống thoát nước trên các tuyến đường qua khu vực nội thị; (ii) Tiến hành đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ sở theo chuẩn loại IV tại khu vực nội thị thị xã Kiến Tường; (iii) Tăng cường thu hút đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh việc hình thành và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, trung tâm thương mại tại khu vực nội thị; (iv) Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng các mô hình nông nghiệp kỹ thuật cao; (v) Khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ: vận tải, thông tin liên lạc, tài chính ngân hàng, giáo dục và y tế,.…

Ưu tiên 2: Tập trung đẩy mạnh các hoạt động liên kết vùng, đặc biệt tập trung liên kết về phát triển đô thị, thương mại và kinh tế biên giới. Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới, nâng số xã đạt 19 tiêu chí NTM lên 100%.

Ưu tiên 3: Ứng dụng các mô hình sản xuất công nghệ sạch, kỹ thuật cao trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với đặc điểm canh tác trên địa bàn thị xã.

Ưu tiên 4: Xây dựng các trạm cấp nước sinh hoạt, đảm bảo 97% dân số nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

Ưu tiên 5: Ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhãn hiệu tập thể, sản phẩm mang thương hiệu của địa phương nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa

Giai đoạn 2021-2030:

Hình thành thêm hình thành 4 đô thị mới là trung tâm xã Thạnh Trị, trung tâm xã Bình Hiệp, trung tâm xã Tuyên Thạnh và trung tâm xã Thạnh Hưng. Tiếp tục hoàn thiện các chương trình ưu tiên trong giai đoạn 2016-2020 theo hướng nâng cấp và nâng cao chất lượng. Mục tiêu trọng tâm của giai đoạn này là nâng cao thu nhập và mức sống của người dân Kiến Tường. Trong đó, một số ưu tiên chủ đạo cụ thể như sau:

Ưu tiên 1: Hoàn chỉnh đô thị loại IV và nâng cấp hệ thống tiêu chí theo hướng đạt chuẩn đô thị loại III cho Kiến Tường, nâng cấp các tuyến đường giao thông nội thị gắn với các hệ thống điện, cấp, thoát nước, nâng cấp các tuyến đường dọc sông Vàm Cỏ Tây, sông Prô nhằm tạo cảnh quan đô thị…Xây dựng hệ thống giao thông nội thị và hạ tầng cơ sở đảm bảo cho việc phát triển kinh tế cửa khẩu và hình thành 4 đô thị mới là trung tâm xã Thạnh Trị, trung tâm xã Bình Hiệp, trung tâm xã Tuyên Thạnh và trung tâm xã Thạnh Hưng. Xây dựng hệ thống cây xanh nội thị phổ biến rộng rãi trên toàn địa bàn thị xã. Hình thành các khu, tuyến dân cư mới. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, trung tâm thương mại tại khu vực nội thị và các K-CCN.

Ưu tiên 2: Tiếp tục tập trung đẩy mạnh các hoạt động liên kết vùng, ưu tiên liên kết về phát triển đô thị, thương mại và kinh tế biên giới. Nâng cao chất lượng 19 tiêu chí NTM.

Ưu tiên 3: Nâng cao chất lượng phục vụ tại các công trình dịch vụ công cộng, đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng đối với các công trình về y tế, giáo dục, đào tạo nghề, dịch vụ ngân hàng. Triển khai đề án phát triển nhân sự trên toàn địa bàn, hoàn thiện và đi vào hoạt động trường dạy nghề, khuyến khích xã hội hóa giáo dục và đào tạo, đặc biệt hướng đến mở các lớp đào tạo nghề, đào tạo kỹ năng làm việc trong ngắn hạn, có cấp chứng chỉ. Kết hợp với các Trường, Viện trong Tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh mở các lớp đào tạo theo đơn đặt hàng tại địa phương. Nâng cao chất lượng lao động trên địa bàn thị xã và tăng cường ứng dụng được công nghệ sản xuất. Nghiên cứu dự báo nhu cầu lao động của địa phương, kết hợp với doanh nghiệp đào tạo lao động theo nhu cầu doanh nghiệp. Phát triển nông nghiệp tập trung, chất lượng cao. Đẩy mạnh chất lượng dịch vụ ngân hàng, y tế và giáo dục.

Quy hoạch này được Hội đồng đánh giá là tốt nhất trong tất cả các quy hoạch cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An và cũng là quy hoạch cuối cùng, khép lại chuỗi quy hoạch cấp huyện cho tỉnh Long An thực hiện trong giai đoạn phát triển kinh tế xã hội 2016-2020. 

Tin, Ảnh: Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển

Đối tác toàn cầu của IDR