Hội thảo Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu tỉnh Vĩnh Long đạt trình độ Khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020

2020-06-15 07:29:05

Ngày 29/5/2020 tại Hội trường Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra hội thảo góp ý cho đề tài: "ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU TỈNH VĨNH LONG ĐẠT TRÌNH ĐỘ KHÁ CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀO NĂM 2020" do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Long và Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển (IDR) chủ trì. Buổi làm việc có sự tham gia góp ý, trao đổi, thảo luận của lãnh đạo, chuyên viên các Sở ban ngành, mặt trận tổ quốc và 2 trường đại học trên địa bàn thành phố.

 Hình ảnh tại buổi làm việc

Tin, Ảnh: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

Đối tác toàn cầu của IDR