Thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Trụ

2018-10-15 15:09:22

Sáng ngày 10/10/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Phạm Văn Cảnh chủ trì cuộc họp thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Trụ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng thẩm định, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 Một số hình ảnh tại buổi làm việc

 

Huyện Tân Trụ là huyện nghèo về tài nguyên (đất, khoáng sản, nguồn lợi thủy sản,..) song có vị trí khá thuận lợi cho phát triển công nghiệp và đô thị. Đặc biệt, Tân Trụ là huyện nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh vừa thuộc vùng phát triển công nghiệp đô thị, vùng kinh tế Tp.HCM. Có vị trí địa lý thuận lợi trong việc lưu thông hàng hóa, có điều kiện tiếp thu nhanh và ứng dụng khoa học công nghệ, thu hút đầu tư. Vì vậy, Huyện Tân Trụ có nhiều cơ hội phát triển, trở thành huyện điểm về phát triển bền vững của tỉnh Long An.

Những hạn chế chủ yếu gây khó khăn cản trở quá trình phát triển kinh tế xã hội huyện là: phần lớn diện tích đất bị nhiễm phèn, hệ thống giao thông đường bộ đang trong quá trình đầu tư nên còn yếu và chưa đồng bộ. Đồng thời, với nguồn nhân lực có trình độ dân trí còn thấp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế, ngân sách huyện thu không đủ chi, xuất phát điểm thấp,… đã kiềm hãm quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, chuyển dịch kinh tế và lao động diễn ra chậm.

Quan điểm phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tân Trụ là tận dụng lợi thế, khắc phục những hạn chế để phát huy tối đa nội lực. Đồng thời, tranh thủ thu hút tốt ngoại lực để đầu tư khai thác phát triển theo hướng công nghiệp - đô thị- nông nghiệp công nghệ cao; giữ vững an ninh quốc phòng và bảo về môi trường.

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Trụ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được xây dựng nhằm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh, vùng và dựa trên chương trình phát triển bền vững và quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch phát triển ngành trên địa bàn tỉnh, quy hoạch sử dụng đất. Trong quá trình triển khai thực hiện có thể có những thay đổi do những ảnh hưởng của quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của vùng, cả nước cũng như quốc tế, do vậy quy hoạch cần được theo dõi thường xuyên và kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn để biến những tiềm năng của huyện thành nguồn lực phát triển kinh tế.

Tại cuộc họp, sau khi nghe Đơn vị tư vấn thông qua dự thảo báo cáo điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Trụ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng và ý kiến giải trình của Đơn vị tư vấn, ông Phạm Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc của Đơn vị tư vấn cơ bản đã hoàn thành bản dự thảo; và đề nghị đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh báo cáo tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Trụ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để UBND tỉnh thông qua trong năm 2018.

Tin, Ảnh: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

Đối tác toàn cầu của IDR