Thông qua Thường trực Huyện Ủy, HĐND huyện Đức Huệ: Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

2018-04-27 16:07:52

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, khẩn trương hoàn thành công tác lập Điều chỉnh quy hoạch huyện Đức Huệ. Ngày 26/4/2018, tại huyện Đức Huệ, phòng Tài chính – kế hoạch phối hợp Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển đã tổ chức Báo cáo “Thảo luận và góp ý cho dự thảo lần thứ ba: Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Huệ đến năm 2020 theo hướng gia tăng tầm nhìn của quy hoạch năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Thành phần tham dự  gồm có:

- Thường trực Huyện Ủy
- Thường trực HĐND huyện
- Thành viên UBND huyện
- Ban Pháp chế HĐND huyện
- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
- Trưởng phòng Nội vụ
- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Ban chỉ huy Quân sự Huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
- Giám đốc Điện lực Đức Huệ
- Đại diện Chi cục thống kê
- Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

Báo cáo lần này với mục đích tiếp tục trao đổi, thảo luận, góp ý về những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa đối với Dự thảo lần 3 sau khi đã điều chỉnh theo góp ý của các phòng ban. Qua 12 lượt các ý kiến nhận xét, đánh giá, trao đổi, thảo luận tại Buổi báo cáo, các đơn vị cơ bản thống nhất dự thảo và đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung thêm một số ý cho dự thảo được tốt hơn. Thay mặt Ban đề tài, chủ nhiệm đề tài ThS. Phạm Minh Tiến cảm ơn các ý kiến đóng góp hữu ích và quý giá của các thành viên tham dự. Ban đề tài sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp và điều chỉnh trước khi trình dự thảo lên tỉnh.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

 

Tin, Ảnh: Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển

Đối tác toàn cầu của IDR