Báo cáo lần thứ nhất dự thảo “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Huệ đến năm 2020 theo hướng gia tăng tầm nhìn của quy hoạch năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”

2018-04-04 10:41:16

Ngày 30/3/2018, tại huyện Đức Huệ, phòng Tài chính – kế hoạch phối hợp Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển đã tổ chức Báo cáo “Thảo luận và góp ý cho dự thảo lần thứ nhất: Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Huệ đến năm 2020 theo hướng gia tăng tầm nhìn của quy hoạch năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Tham dự buổi báo cáo có đại diện lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban và UBND các xã, thị trấn. Báo cáo lần này với mục đích trao đổi, thảo luận, tiếp tục góp ý về những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa đối với Dự thảo lần 1 sau khi đã điều chỉnh theo góp ý của các phòng ban.

Qua các ý kiến nhận xét, đánh giá, trao đổi, thảo luận tại Buổi báo cáo, các đơn vị cơ bản thống nhất dự thảo và đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung thêm một số ý cho dự thảo được tốt hơn. Thay mặt Ban đề tài, chủ nhiệm đề tài ThS. Phạm Minh Tiến cảm ơn các ý kiến đóng góp hữu ích và quý giá của các thành viên tham dự. Ban đề tài sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp để dự thảo lần sau được tốt hơn.

Hình ảnh tại buổi làm việc

 

Tin, Ảnh: Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển

Đối tác toàn cầu của IDR