Khóa học “Nghiên cứu viên tập sự 2018”

2018-03-05 03:14:58

Từ ngày 01-02 tháng 3 năm 2018, tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển đã diễn ra khóa học “Nghiên cứu viên tập sự 2018” do ThS.Lương Vinh Quốc Duy giảng dạy. Đây là khóa học nằm trong Đề tài “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và công nhân lao động trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2018 – 2023” do PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt – Phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP.HCM làm chủ nhiệm đề tài. 

Ý tưởng khóa học được hình thành dựa trên mong muốn lan tỏa và truyền đạt kinh nghiệm của các thế hệ trước cho các thế hệ tiếp theo. Với kỳ vọng sẽ tạo cho nghiên cứu viên những cách tiếp cận hiệu quả, sáng tạo trong việc hình thành và phát triển ý tưởng nghiên cứu mới bằng những những kiến thức đã học. Bên cạnh đó, áp dụng những lý thuyết phương pháp nghiên cứu vào nghiên cứu thực tế là điều rất cần thiết để các nghiên cứu viên tương tác với thực tế, tích lũy kinh nghiệm. Khóa học dành cho những người có đam mê nghiên cứu và mong muốn phát triển bản thân trên lĩnh vực này. Học viên tham gia khóa học đa phần là các bạn sinh viên năm thứ 3, thứ 4 (Đại học Kinh tế TP.HCM).

Chương trình lớp học được tổ chức với 3 phần chính: Phần một tập trung vào giới thiệu các kỹ thuật và phương pháp điều tra thực địa/điều tra điền dã; Phần hai dành để áp dụng vào thực hành thông qua bài tập chuẩn bị và thực hiện một nghiên cứu thực địa trong thời gian 1,5 tháng; Phần ba tập trung vào xử lý và đọc dữ liệu thu thập được. Lớp học sẽ kết thúc bằng bài báo cáo thu hoạch tổng kết lại các bước đã thực hiện cũng như các kết quả chính thu được. Hiện tại, lớp học đã kết thúc Phần một. Dự kiến, nội dung phần hai của khóa học sẽ được diễn ra từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 năm 2018.

Một số hình ảnh tại buổi học

 

                                                                         Tin, Ảnh: Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển

Đối tác toàn cầu của IDR