Khảo sát các xã trên địa bàn huyện Đức Huệ phục vụ Điều chỉnh quy hoạch

2017-10-27 03:09:15

Nhằm phục vụ công tác Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Huệ đến năm 2020 theo hướng gia tăng tầm nhìn của quy hoạch năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ngày 27/10, Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đức Huệ tổ chức chương trình Khảo sát Đợt 2 tại các xã điểm trên địa bàn huyện.

Trong chương trình khảo sát lần này, Viện đã triển khai trên 4 xã đại diện cho các đặc trưng về phát triển kinh tế của huyện: (i) Xã Mỹ Thạnh Bắc - Phát triển công nghiệp, đô thị; (ii) Xã Mỹ Quý Tây - Phát triển công nghiệp, đô thị, kinh tế cửa khẩu; (iii) Xã Mỹ Thạnh Đông - Phát triển sản phẩm đặc trưng, Xây dựng nông thôn mới; (iv) Xã Bình Hòa Nam - Phát triển sản phẩm đặc trưng. Tham dự chương trình khảo sát có đại diện lãnh đạo các xã. Nội dung trao đổi liên quan đến các nội dung chính như: Đánh giá về hiện trạng phát triển và tập trung vào các nét đặc trưng của địa phương; Định hướng phát triển; Đề xuất các giải pháp cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Một số hình ảnh tại địa phương

Trao đổi làm việc tại xã 

Đường vào Khu công nghiệp Trường Hải

Hiện trạng cầu và đường tại xã

Mô hình trồng bông thiên lý

Mô hình trồng chanh và ổi

                                                               Tin, Ảnh: Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển

Đối tác toàn cầu của IDR