Khảo sát phòng ban huyện phục vụ Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Huệ

2017-10-23 06:55:39

Trong hai ngày 17 và 18/10, Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đức Huệ tổ chức chương trình Khảo sát Đợt 1 các phòng ban huyện phục vụ Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Huệ đến năm 2020 theo hướng gia tăng tầm nhìn của quy hoạch năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tham dự chương trình khảo sát có đại diện lãnh đạo các phòng ban tham dự: Phòng Kinh tế và hạ tầng, Điện lực, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Lao động Thương binh và xã hội, Chi cục Thống kê. Trong chương trình khảo sát lần này, nội dung trao đổi liên quan đến 3 nội dung chính: (i) Đánh giá về hiện trạng phát triển của ngành và những điểm bất cập của quy hoạch giai đoạn trước so với bối cảnh hiện tại; (ii) Định hướng phát triển của ngành và xác định các điểm cần điều chỉnh trong Quy hoạch; (iii) Đề xuất các giải pháp thực hiện.

Trong thời gian tới, Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển sẽ tiếp tục tổ chức chương trình khảo sát tại các xã, thị trấn của huyện dự kiến ngày 26/10.

Hình ảnh tại buổi làm việc 

 Tin, Ảnh: Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển

Đối tác toàn cầu của IDR