Thống nhất kế hoạch khảo sát phục vụ lập Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Huệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

2017-09-25 07:59:29

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác thu thập thông tin về hiện trạng, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Đức Huệ từ đó làm cơ sở để xây dựng “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Huệ đến năm 2020 theo hướng gia tăng tầm nhìn của quy hoạch năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, sáng ngày 21/9/2017, Phòng Tài chính – kế hoạch huyện Đức Huệ đã tổ chức cuộc họp với sự tham dự của đại diện Lãnh đạo các phòng ban, UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện và đơn vị tư vấn Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển thuộc Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Tại cuộc họp, Phòng Tài chính – kế hoạch chính thức thông báo triển khai gói thầu và tiến độ triển khai yêu cầu đối với đơn vị tư vấn và đề xuất các cơ quan có liên quan phối hợp với Viện nhằm tăng khả năng thành công và đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của UBND huyện. Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển công bố kế hoạch triển khai cụ thể. Đề xuất nội dung khảo sát, tiến độ thực hiện giữa Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển và các cơ quan có liên quan: Nội dung chính trong buổi trao đổi sẽ được gửi trực tiếp đến từng đơn vị và dựa trên cơ sở các yêu cầu của Điều chỉnh quy hoạch. Đại diện Lãnh đạo các phòng ban, UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện trao đổi ý kiến về lịch khảo sát và thống nhất các nội dung làm việc.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc 

Theo Kế hoạch nêu trên, lịch khảo sát sẽ được diễn ra trong 2 đợt. Khảo sát lần 1: dự kiến 2 ngày, từ ngày 17/10/2017 đến ngày 18/10/2017. Khảo sát lần 2: dự kiến ngày 26/10/2017. Kế hoạch xác định 02 nội dung chính cần thực hiện gồm: (1) Khảo sát chuyên gia: nội dung trao đổi sẽ được gửi trước cho các phòng ban, UBND xã, thị trấn để chuẩn bị và bố trí cán bộ làm việc (thời gian chuẩn bị dự kiến trong 7-10 ngày); (2) Dữ liệu thu thập bao gồm: (i) Danh mục tài liệu thứ cấp; (ii) Số liệu thống kê theo hệ thống bảng biểu; (iii) Phiếu khảo sát hướng đột phá.

Phát biểu kết luận cuộc họp Phòng Tài chính – kế hoạch và Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển ghi nhận các ý kiến phát biểu, đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ từ các Lãnh đạo các phòng ban, UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong giai đoạn triển khai Điều chỉnh Quy hoạch sắp tới. 

Tin, Ảnh: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

Đối tác toàn cầu của IDR