Tin tức nghiên cứu

Quy hoạch tổng thể phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển– Đại học Kinh tế TPHCM được UBND tỉnh Long An giao thực hiện đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển khoa học và công nghệ (KH-CN) tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”

Chi tiết
Lợi ích xã hội, hiệu quả tài chính và các vấn đề chính sách và t...

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Sở “Lợi ích xã hội, hiệu quả tài chính và các vấn đề chính sách và thể chế của các hoạt ...

Chi tiết
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Kiến Tường,...

Nằm trong chuỗi các Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cấp huyện của tỉnh Long An giao cho Viện Nghiên cứu Kin...

Chi tiết
Tài trợ tín dụng cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ mang tên “Tài trợ tín dụng cho các DNNVV” đã được thực hiện bởi PGS. TS Trương Quang T...

Chi tiết

Đối tác toàn cầu của IDR