STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI CƠ QUAN CHỦ QUẢN
01 Xây dựng danh mục và phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực tỉnh Trà Vinh Nguyễn Hữu Dũng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
02 Xây dựng luận cứ khoa học cho các giải pháp nhằm nâng cao năng lực của kinh tế tỉnh Long An trong lộ trình hội nhập vào vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam Nguyễn Tấn Khuyên Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An
03 Nghiên cứu xác định một số sản phẩm xuất khẩu chủ lực của TP. Hồ Chí Minh đến năm 2010 - Chính sách và giải pháp Hồ Đức Hùng Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
04 Thực trạng và giải pháp Marketing địa phương của Tp. Hồ Chí Minh Hồ Đức Hùng Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
05 Nghiên cứu cơ cấu đầu tư từ các nguồn vốn trong xã hội ở tỉnh Tiền Giang hiện trạng và giải pháp Nguyễn Tấn Khuyên Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
06 Khảo sát phân tích đánh giá và đề xuất các giải pháp kinh tế – xã hội nhằm phát triển dân sinh bền vững vùng ngập lũ và vùng khó khăn của Tỉnh Tiền Giang Nguyễn Tấn Khuyên Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
07 Tác động của phát triển công nghiệp đến đời sống kinh tế xã hội của người dân trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam thuộc địa bàn tỉnh Long An Nguyễn Tấn Khuyên Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An
08 Giải pháp chiến lược phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tiền Giang trong hội nhập vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến 2020 Nguyễn Tấn Khuyên Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
09 Xây dựng luận cứ khoa học cho các giải pháp nhằm nâng cao năng lực của kinh tế tỉnh Long An trong lộ trình hội nhập vào vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam Nguyễn Tấn Khuyên Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An
10 Giải pháp phát triển tỉnh Vĩnh Long trở thành tỉnh “trung bình khá” trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015 Nguyễn Tấn Khuyên Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
11 Giải pháp phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đạt Khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020 Nguyễn Tấn Khuyên Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
12 Xây dựng danh mục và phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực tỉnh Trà Vinh Nguyễn Hữu Dũng Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh
13 Định hướng và giải pháp phát triển làng nghề nông thôn tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Tấn Khuyên Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
  STT LĨNH VỰC TƯ VẤN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI CƠ QUAN CHỦ QUẢN
  16 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Tân Biên từ nay đến 2020 và định hướng đến năm 2030
  17 Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Tiền Giang đến năm 2020
  18 Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bình Thuận đến năm 2020
  19 Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2009 – 2015 và định hướng đến năm 2020
  20 Lập dự án quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020
  21 Quy hoạch tổng thể phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Phạm Minh Tiến Sở Khoa học
  và Công nghệ tỉnh Long An
  22 Quy hoạch tổng thể phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Nguyễn Duy Tâm Sở Khoa học
  và Công nghệ tỉnh Đồng Nai
  23 Xây dựng đề án Nông thôn mới tại 94 xã nông thôn, 8 huyện, thị, thành phố và xây dựng chương trình Nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa
  24 Xây dựng đề án chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh Chi cục phát triển nông thôn – TP.HCM
  25 Xây dựng đề án Nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới tại 50 xã nông thôn của 4 huyện (Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn), Tp.HCM
  26 Đồ án quy hoạch xây dựng Nông thôn mới tại 4 xã nông thôn (Mỹ Bình, Nhựt Ninh, Tân Phước Tây, Bình Trinh Đông) huyện Tân Trụ, Long An
  27 Đồ án quy hoạch xây dựng Nông thôn mới tại 3 xã nông thôn (Tăng Hòa, Phước Trung, Tân Thành) huyện Gò Công Đông, Tiền Giang
  28 Đồ án quy hoạch xây dựng Nông thôn mới tại 6 xã nông thôn (Đức Hạnh, Đức Tín, Đức Chính, Tân Hà, Sùng Nhơn, Đa Kai) huyện Đức Linh - Bình Thuận
  29 Lập dự án “Xây dựng chất lượng và thương hiệu gạo An Giang” Sở NN Tỉnh An Giang
  30 Đề án phát triển công nghiệp nông thôn và công nghiệp phục vụ nông thôn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 Sở Công Thương – Tiền Giang
  STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI CƠ QUAN CHỦ QUẢN
  01 Xây dựng nông thôn mới ở Thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng và giải pháp phát triển bền vững Trần Tiến Khai Sở Khoa học
  và Công nghệ TP.HCM
  02 Phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030 Nguyễn Trọng Hoài 1. UBND Tp.HCM
  2. Sở Công thương Tp.HCM

  Đối tác toàn cầu của IDR