Giải pháp phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đạt Khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020

Cấp quản lý:
Mã số đề tài:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tấn Khuyên
Thư ký đề tài: Bùi Văn Sáu
Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
Thời gian thực hiện: 2016
Tình trạng thực hiện: Đã phê duyệt
Lĩnh vực khoa học đề cập: Kinh tế, Khoa học công nghệ
Tài liệu đề tài:
Nơi lưu giữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (IDR)

Đề tài: Giải pháp phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đạt Khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020 được xem là chuổi đề tài thực hiện theo đơn đặt hàng của Tỉnh Ủy Vĩnh Long cho Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển. Đề tài thực hiện trong năm 2016, dự kiến kết thúc vào tháng 4/2017.

Phương pháp nghiên cứu chủ đạo dựa trên phân tích định lượng theo 3 hướng tiếp cận dưới góc độ phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.

Định hướng xếp hạng trình độ phát triển của tỉnh, đề tài sử dụng nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau. Trong đó, ưu tiên cách tiếp cận của Ngân hàng thế giới trong việc xếp hạng trình độ phát triển của Vùng, tỉnh trong mối quan hệ của Quốc gia, vùng kinh tế,…


Đối tác toàn cầu của IDR