Xây dựng đề án Nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới tại 50 xã nông thôn của 4 huyện (Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn), Tp.HCM

Cấp quản lý:
Mã số đề tài:
Chủ nhiệm đề tài:
Thư ký đề tài:
Cơ quan chủ trì:
Cơ quan chủ quản:
Thời gian thực hiện:
Tình trạng thực hiện: Đang thực hiện
Lĩnh vực khoa học đề cập:
Tài liệu đề tài:
Nơi lưu giữ tài liệu:

Đối tác toàn cầu của IDR