Sự kiện

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban nghiên cứu

Sáng ngày 13/11/2017, Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (IDR) tổ chức lễ công bố Quyết định và Bổ nhiệm Ths. Phạm Minh Tiến đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Nghiên cứu theo Quyết định số 42/QĐ-VNCKT-NS/2017 của Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ký kết chương trình ...

Với mong muốn phát triển nguồn nhân lực và thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội theo hướng bền vững trên địa b...

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ký kết chương trình ...

Nhằm đẩy mạnh hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho sự phát triển của các đị...

Chi tiết

    Đối tác toàn cầu của IDR