STT TÊN BÀI BÁO
KHOA HỌC
TÊN TÁC GIẢ/
ĐỒNG TÁC GIẢ
TÊN
TẠP CHÍ 
NĂM
XUẤT BẢN
01 Nhân tố chính sách tác động lên giá nhà đất ở đô thị - Tình huống Việt Nam Nguyễn Ngọc Vinh

Tạp chí phát triển kinh tế
Số: 254 (24-29)

2011
02 Hoàn thiện các phương pháp thẩm định giá trị đất đai ở nước ta Nguyễn Ngọc Vinh

Tạp chí Công nghệ ngân hàng
ISSN 1859-3682 
Số: 77 (40-46)

2012
03 Xây dựng chỉ số giá bất động sản bằng mô hình hồi quy và phân tích giao dịch lập lại Nguyễn Ngọc Vinh

Tạp chí ngân hàng
ISSN 0866-7462 
Số: 9 (34-41)

2014
04 Đa dạng hóa cách ước lượng tỷ lệ chất lượng còn lại của công trình trong thẩm định giá trị bất động sản Nguyễn Ngọc Vinh

Tạp chí ngân hàng
ISSN 0866-7462
Số: 5 (46-50)

2013
05 Những ngộ nhận thường gặp trong thẩm định giá trị bất động sản Nguyễn Ngọc Vinh

Tạp chí Công nghệ ngân hàng
ISSN 1859-3682
Số: 84 (53-59)

2013
06 Đa dạng hóa quyền sở hữu đất đai: Những vấn đề cần bàn luận Nguyễn Ngọc Vinh

Tạp chí Phát triển
và hội nhập

ISSN 1859-428X
Số: 9 (73-76)

 2013
 07  Economic Restructing for Sustaining Growth Nguyễn Ngọc Vinh

 Tạp chí Vietnam Economic Review
ISSN 0868-2984
Số: 7 (13-17)

2010 
 08 Impact Evaluation of Training on Firms’ Performance: The Case of the Small and Medium Enterprises in Vietnam  Nguyễn Khánh Duy, Phạm Tiến Thành, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Duy Tâm & Trương Thanh Vũ  Mediterranean Journal of Social Sciences 2015 
 09 Investment in Human Capital and Labor Productivity in Southern Key Economic Zone An Application of Propensity Score Matching Method   Nguyễn Khánh Duy, Phạm Tiến Thành, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Duy Tâm & Trương Thanh Vũ

 Tạp chí Kinh tế Phát triển
Số: 215 (61-85)

2013 
10 Hành vi tuân thủ thuế của Doanh nghiệp: nhìn từ phía các doanh nghiệp TP.HCM Phạm Minh Tiến,
Phan Thị Thắng &
Phạm Thị Hồng Hà

Tạp chí Khoa học Đại học Mở Tp.HCM
Số: 3 (48) (05/2016)

2016
11 Vốn FDI lấn át hay thúc đẩy vốn đầu tư trong nước (DI) ở Việt Nam Nguyễn Kim Phước & Phạm Minh Tiến 

Tạp chí Phát triển & Hội nhập
Số: 27 (04/2016)

2016 
12  Xây dựng niềm tin khách hàng: Yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy ý định mua hàngtrong mô hình bán lẻ qua truyền hình ở Việt Nam  Phạm Minh Tiến &
Lê Quốc Hiếu

Tạp chí Phát triển kinh tế
Số: 26 (12/2015)

2015 
13  Nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân – Phân tích trường hợp TP.HCM Nguyễn Hồng Thắng & Phạm Minh Tiến   

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng
Số: 108 (03/2015)

2015 
14 Any Link between Unofficial Economy and Official Economy? An Empirical Evidence from the ASEAN  Võ Hồng Đức &
Phạm Minh Tiến

International Journal of Economics and Finance
Số: Vol 6, No 11 (2014)

2014 
15  Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Trương Quang Thông & Phạm Minh Tiến 

Tạp chí Thị trường
Tài chính Tiền tệ
Số: 21 (414)

2014 

Đối tác toàn cầu của IDR