Giới thiệu chung

 1. Tên tổ chức:   VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ PHÁT TRIỂN
 • Tên tiếng Anh:    Institute of Development Economics Research
 • Tên viết tắt:        IDR
 • Năm thành lập:   02-2001
 • Mã số thuế:        03 02 32 62 94
 • Địa chỉ:              279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM (Phòng B1-1101)
 • Điện thoại:         (028) 38438639 – 38561250
 • Fax:                   (028) 3856 1250
 • Website:             http://www.idr.edu.vn
 • E-mail:               vncktpt@idr.edu.vn    vncktpt@ueh.edu.vn    vncktpt@gmail.com

 

 2. Cơ quan chủ quản:

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 3. Các quyết định liên quan đến Viện nghiên cứu kinh tế Phát triển:
 • Quyết định số: 596/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 06/02/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc thành lập Viện nghiên cứu kinh tế phát triển trực thuộc trường đại học kinh tế TP.HCM.
 • Quyết định số: 28/QĐ-ĐHKT/TCHC ngày 08/03/2001 của Hiệu trưởng Trường đại học kinh tế TP.HCM về việc Ban hành điều lệ hoạt động của Viện nghiên cứu Kinh tế Phát triển trực thuộc trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 • Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học công nghệ số: 716 ký ngày 08/05/2001 của Bộ khoa học công nghệ và Môi trường.

Lời chào của viện trưởng

Chào mừng Quý vị đã đến với
Website 
của Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

 

Vì sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước, hoạt động của Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển luôn hướng đến sự mở rộng về nội dung, sự đa chiều về hình thức và sự chuyên sâu trong kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành doanh nghiệp. Đội ngũ nhân sự của Viện chú trọng mối quan hệ hợp tác lâu dài cùng các đối tác trong và ngoài nước.

Những thành quả nghiên cứu kinh tế ứng dụng vào thực tiễn, những khoá đào tạo, huấn luyện, tư vấn của Viện nhắm đến sự tin cậy cao của các đối tác, sự thú vị, sự hữu ích và tính hiệu quả cao từ phía doanh nghiệp và doanh nhân. Để thực hiện những điều nêu trên, chúng tôi quan tâm đến cải tiến, chuyên nghiệp hoá, khác biệt hóa trong các hoạt động của mình.

Chúng tôi luôn trân trọng và mở rộng sự hợp tác trên tinh thần đoàn kết cao nhất vì lợi ích chung. Tôn chỉ hoạt động của chúng tôi là "Đổi mới, khác biệt và tin cậy".

 

 

 

 

Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển
Viện trưởng
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vinh


Tầm nhìn

"Viện nghiên cứu kinh tế phát triển - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ trở thành một trong những trung tâm hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện, tư vấn và cung cấp thông tin khoa học kinh tế có uy tín trong phạm vi cả nước"

Sứ mệnh

"Với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại và đồng cảm - Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu và đòi hỏi về nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các lĩnh vực kinh tế"

Chức năng và nhiệm vụ

 1. Nghiên cứu khoa học kinh tế
 • Nghiên cứu cơ sở khoa học của sự phát triển kinh tế.
 • Tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn phát triển kinh tế của thế giới và Việt Nam.
 • Nghiên cứu các xu hướng phát triển kinh tế xã hội.
 • Nghiên cứu tác động của các công cụ kinh tế.

 

 2. Nghiên cứu ứng dụng
 • Xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế – xã hội vùng, khu vực, tỉnh, thành phố,...
 • Xây dựng chiến lược phát triển ngành hàng.
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu, triển khai các đề tài, kết quả nghiên cứu.

 

 3. Tư vấn kinh tế và quản trị kinh doanh
 • Phân tích các chính sách kinh tế các chương trình phát triển kinh tế xã hội.
 • Tư vấn, thẩm định các dự án đầu tư.
 • Xây dựng các dự án kinh doanh nhằm đáp ứng cho nhu cầu sáng lập, phát triển – mở rộng, tái cấu trúc doanh nghiệp.
 • Thông tin kinh tế – thị trường cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

 

 4. Đào tạo, bồi dưỡng
 • Huấn luyện các phương pháp, nghiên cứu sự phát triển kinh tế – xã hội.
 • Huấn luyện các nghiệp vụ, kỹ năng quản trị doanh nghiệp.
 • Huấn luyện kỹ năng nghiên cứu marketing, nghiên cứu thị trường– đánh giá thị trường.
 • Huấn luyện các kỹ năng mềm.
 • Huấn luyện kỹ năng quản trị các lĩnh vực kinh tế khác.

Lịch sử hình thành

 • Viện trưởng
  PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vinh

  Giai đoạn 2016-2020

  Viện trưởng<br>PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vinh
 • Viện trưởng
  TS. Nguyễn Tấn Khuyên

  Giai đoạn 2014-2016

  Viện trưởng<br>TS. Nguyễn Tấn Khuyên
 • Viện trưởng
  GS.TS. Hồ Đức Hùng

  Giai đoạn 2002 – 2014

  Viện trưởng<br>GS.TS. Hồ Đức Hùng
 • Viện trưởng
  TS. Đào Duy Huân

  Giai đoạn 2001 - 2002

 • Nhận giấy Chứng nhận đăng ký
  họat động khoa học công nghệ

  Tháng 05/2001

 • Thông qua Điều lệ hoạt động của Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

  Tháng 03/2001

 • Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển được thành lập

  Tháng 02/2001

Cán bộ viên chức của Viện

Nguyễn Ngọc Vinh
PGS.Tiến sĩ kinh tế
Viện trưởng
028 3843 8639
vinhspb@ueh.edu.vn
 • Phụ trách chung:
  • Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Viện
 • Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:
  • Công tác tổ chức, nhân sự
  • Phát triển mảng nghiên cứu, đào tạo, tư vấn
  • Công tác khác
 • Công tác khác:
  • Bí thư Chi bộ
  • Giảng dạy một số chuyên ngành thuộc khoa Kinh tế
  • Hướng dẫn học viên sau đại học
  • Tham gia hội đồng khoa học của các đơn vị thuộc Trường

Đào Thị Toàn
Cử nhân
Chánh văn phòng
028 3843 8639
thanhtoan@ueh.edu.vn
 • Phụ trách các đầu việc:
  • Chánh văn phòng
  • Công tác nhân sự
  • Thủ quỹ
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Tổ chức nhân sự đơn vị
  • Thống kê, tổng hợp, thanh quyết toán giảng viên
  • Văn thư lưu trữ
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Lịch công tác, công tác hồ sơ, chứng chỉ học viên
  • Một số công việc hỗ trợ đào tạo
 • Công tác khác:
  • Phó Bí thư Chi bộ
  • Các công việc khác theo sự phân công của Viện trưởng.

Nguyễn Thị Lộc
Trung cấp
Kế toán trưởng
028 3843 8639
nguyenthiloc@ueh.edu.vn
 • Phụ trách các đầu việc:
  • Tất cả các đầu việc liên quan đến kế toán
  • Bảo hiểm xã hội
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Hỗ trợ công việc văn phòng
 • Công tác khác:
  • Các công việc khác theo sự phân công của Viện trưởng.

Phạm Tiến Dũng
NCS.Thạc sĩ
Trưởng ban
Ban nghiên cứu
028 3843 8639
dungpt@ueh.edu.vn
 • Phụ trách các đầu việc:
  • Quản lý chung bộ phận nghiên cứu
  • Xây dựng kế hoạch hoạt động của bộ phận nghiên cứu
  • Giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động
  • Báo cáo cho Viện trưởng các hoạt động của bộ phận
  • Khai thác thị trường
  • Triển khai thực hiện các dự án
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Hỗ trợ thanh quyết toán các dự án
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Các công việc khác theo sự phân công của Viện trưởng

Nguyễn Hồng Vân
Sau đại học
Trưởng ban
Ban đào tạo DN
028 3843 8639
vannguyen@ueh.edu.vn
 • Phụ trách các đầu việc:
  • Quản lý chung bộ phận đào tạo và tư vấn doanh nghiệp
  • Xây dựng kế hoạch hoạt động của bộ phận đào tạo và tư vấn DN
  • Giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động
  • Báo cáo cho Viện trưởng các hoạt động của bộ phận
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Điều phối các chương trình đào tạo
  • Kế hoạch chiêu sinh các lớp học
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Quản lý chứng chỉ học viên
 • Công tác khác:
  • Tổ trưởng Công Đoàn IDR
  • Đội viên PCCC của UEH

Huỳnh Thanh Sang
Thạc sĩ
Trưởng ban
Ban tư vấn và phát triển kinh tế vùng
028 3843 8639
huynhtsang@ueh.edu.vn
 • Phụ trách các đầu việc:
  • Tư vấn doanh nghiệp
  • Tư vấn đầu tư nước ngoài và liên kết đào tạo
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Thành viên của các đề án, đề tài nghiên cứu
  • Hỗ trợ cho các chương trình đào tạo
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Công việc hành chính theo yêu cầu
  • Hỗ trợ công tác tổ chức, chuẩn bị cho các chương trình sự kiện, hội thảo, hội nghị.
 • Công tác khác:
  • Theo sự phân công của Viện trưởng

Mai Thị Nghĩa
Thạc sĩ
Nghiên cứu viên
Ban nghiên cứu
028 3843 8639
maithinghia@ueh.edu.vn
 •  Phụ trách các đầu việc:
  • Viết các báo cáo, chuyên đề nghiên cứu
  • Kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa các báo cáo, chuyên đề nghiên cứu
  • Tài chính đề tài KHCN
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Xây dựng kế hoạch triển khai các hợp đồng nghiên cứu
  • Chuẩn bị các bước để ký kết các hợp đồng nghiên cứu
  • Thu thập, phân tích dữ liệu nghiên cứu
  • Hỗ trợ ban đào tạo, công việc văn phòng
  • Hỗ trợ công tác công đoàn
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Nghiên cứu hệ thống chính sách, luật. Chú trọng nghiên cứu các chính sách liên quan đến ký kết hợp đồng, lập dự toán kinh phí, triển khai và quản lý dự án.
 • Công tác khác:
  • Tham gia các phong trào, chương trình do Viện và trường tổ chức.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện và trường phân công

Nguyễn Thùy Linh
Sau đại học
Nghiên cứu viên
028 3843 8639
nguyenthuylinh1306@gmail.com
 • Phụ trách các đầu việc:
  • Viết các báo cáo, chuyên đề nghiên cứu
  • Kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa các báo cáo, chuyên đề nghiên cứu
  • Tài chính đề tài KHCN
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Xây dựng kế hoạch triển khai các hợp đồng nghiên cứu
  • Chuẩn bị các bước để ký kết các hợp đồng nghiên cứu
  • Thu thập, phân tích dữ liệu nghiên cứu
  • Hỗ trợ ban đào tạo, công việc văn phòng
  • Hỗ trợ công tác công đoàn
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Nghiên cứu hệ thống chính sách, luật. Chú trọng nghiên cứu các chính sách liên quan đến ký kết hợp đồng, lập dự toán kinh phí, triển khai và quản lý dự án.
 • Công tác khác:
  • Tham gia các phong trào, chương trình do Viện và trường tổ chức.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện và trường phân công

Vũ Sơn
Thạc sĩ
Nghiên cứu viên
028 3843 8639
sonv@ueh.edu.vn
 • Phụ trách các đầu việc:
  • Viết các báo cáo, chuyên đề nghiên cứu
  • Kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa các báo cáo, chuyên đề nghiên cứu
  • Tài chính đề tài KHCN
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Xây dựng kế hoạch triển khai các hợp đồng nghiên cứu
  • Chuẩn bị các bước để ký kết các hợp đồng nghiên cứu
  • Thu thập, phân tích dữ liệu nghiên cứu
  • Hỗ trợ ban đào tạo, công việc văn phòng
  • Hỗ trợ công tác công đoàn
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Nghiên cứu hệ thống chính sách, luật. Chú trọng nghiên cứu các chính sách liên quan đến ký kết hợp đồng, lập dự toán kinh phí, triển khai và quản lý dự án.
 • Công tác khác:
  • Tham gia các phong trào, chương trình do Viện và trường tổ chức.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện và trường phân công

Hình ảnh hoạt động

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Đối tác toàn cầu của IDR