Tin tức đào tạo

Khai giảng lớp tập huấn Kỹ năng xây dựng hệ thống lương phù hợp với luật BHXH và khả năng tài chính của doanh nghiệp tại Vĩnh...

Ngày 21/08/2016, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Viện nghiên cứu Kinh tế phát triển – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức tập huấn

Chi tiết
Mời tham dự khóa học Giám đốc điều hành - CEO Khóa 6 tổ chức tại ...

Viện nghiên cứu Kinh tế phát triển – IDR phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ...

Chi tiết

Đối tác toàn cầu của IDR