Tin tức đào tạo

Mời tham dự khóa học Giám đốc điều hành - CEO Khóa 6 tổ chức tại Vĩnh Long

Viện nghiên cứu Kinh tế phát triển – IDR phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ chức khóa đào tạo Giám đốc điều hành - CEO khóa 6 tại TP. Vĩnh Long

Chi tiết

Đối tác toàn cầu của IDR