Viện nghiên cứu kinh tế phát triển ký kết thỏa thuận hợp tác, liên kết thực hiện các đề tài, dự án, đề án

2020-09-10 09:36:36

Sáng ngày 1/9/2020, tại trụ sở làm việc của Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, lãnh đạo của bốn đơn vị gồm: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vinh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển; TS. Lê Cảnh Định – Phân viện trưởng- Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp; ThS, KTS. Ngô Anh Vũ – Phó Giám đôc Viện Quy hoạch Xây dựng; ThS. Nguyễn Như Triển – Giám đốcTrung tâm Nghiên cứu Kinh tế miền Nam đã cùng nhau ký kết thỏa thuận hợp tác, liên kết trong các hoạt động tư vấn quy hoạch, nghiên cứu khoa học và phản biện các đề tài/dự án.

Thỏa thuận hợp tác liên kết giữa 4 đơn vị có hiệu lực trong giai đoạn 2019 – 2022, bao gồm 4 nội dung lớn được thống nhất như sau:

- Hợp tác thực hiện các đề tài, dự án, đề án tại các địa phương, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc cùng liên danh đấu thầu và cùng triển khai thực hiện nhiệm vụ quy hoạch tích hợp tại các địa phương;

- Hợp tác, chia sẻ nguồn nhân lực thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn;

- Hợp tác, chia sẻ nguồn thông tin, dữ liệu khi đối tác có nhu cầu phù hợp với quy định;

- Các hoạt động hợp tác khác trong chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.

Với tiềm lực, thế mạnh riêng của từng đơn vị trong việc nghiên cứu các lĩnh vực về Kinh tế - xã hội, Nông nghiệp, Phát triển đô thị, việc ký kết thỏa thuận hợp tác được kì vọng sẽ mang lại nhiều cơ hội cho cả 4 đơn vị trong việc tham gia các đề tài, dự án, đề án nghiên cứu tại các địa phương trong giai đoạn tới.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

             

 

                           Tin, Ảnh: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

Đối tác toàn cầu của IDR