Lễ công bố trao Quyết định cộng tác viên Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển năm 2020

2020-06-15 07:40:48

Nhằm tăng cường sự liên kết hợp tác với các chuyên gia là các Thầy, Cô, các nghiên cứu viên có nhiều kinh nghiệm trong và ngoài trường. Ngày 11/6/2020 tại cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, Q10 Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển - Trường Đại học Kinh tế TP. HCM đã trao Quyết định Cộng tác viên cho các thành viên đã và đang tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học của Viện.

Hình (từ phải sang trái): ThS. Nguyễn Vĩnh; TS. Nguyễn Thị Thanh Vân; NCS. Nguyễn Thiện Duy; Thầy Nguyễn Ngọc Vinh; ThS. Nguyễn Xuân Đóa; NCS. Nguyễn Khánh Duy và Nguyễn Tiến Hưng

Tin, Ảnh: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

Đối tác toàn cầu của IDR