Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển ký kết chương trình hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế miền Nam

2019-04-01 08:56:01

Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và hoạt động tư vấn, sáng ngày 8/3/2019, tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế miền Nam đã diễn ra Lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (IDR) và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế miền Nam (SVEC).

Tham dự buổi lễ, về phía Lãnh đạo SVEC có đại diện Ông Nguyễn Như Triển – Giám đốc; cùng lãnh đạo các phòng ban. Về phía IDR có Ông Nguyễn Ngọc Vinh – Viện trưởng cùng lãnh đạo các ban.

Với mong muốn thiết lập mối quan hệ hợp tác trong giai đoạn 2019-2021 liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hoạt động tư vấn giữa SVEC và IDR, 02 bên nhất trí thỏa thuận hợp tác:

- Hợp tác thực hiện các đề tài, tư vấn lập quy hoạch tại các địa phương.

- Phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, phản biện nhằm nâng cao năng lực hoạt động nghiên cứu, tư vấn.

- Hợp tác, chia sẻ nguồn nhân lực thực hiện công tác nghiên cứu, tư vấn.

- Hợp tác, chia sẻ nguồn dữ liệu, thông tin khi đối tác có nhu cầu phù hợp với quy định.

- Các hoạt động hợp tác khác khi 02 bên có nhu cầu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

Tin, Ảnh: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

 

Đối tác toàn cầu của IDR