Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển thông báo tuyển dụng năm 2018

2018-03-24 08:32:13

IDR là đơn vị nghiên cứu, đào tạo và tư vấn trực thuộc trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. IDR luôn hướng đến việc Đổi mới, khác biệt và tin cậy trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện, tư vấn và cung cấp thông tin khoa học kinh tế có uy tín trong phạm vi cả nước. Làm việc tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế Tp.HCM, trong môi trường thân thiện, học hỏi và đa dạng, Nghiên cứu viên thực hiện các nghiên cứu quan trọng của IDR, quản lý, tổ chức triển khai thực hiện nghiên cứu, đề xuất các hướng nghiên cứu mới, phổ biến các kết quả nghiên cứu, và kết nối các nhà nghiên cứu, kết nối với các địa phương.

Căn cứ chỉ tiêu nhân sự nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời xét nhu cầu công tác thực tế, IDR thông báo kế hoạch tuyển dụng năm 2018, như sau:

1. Chỉ tiêu

STT

Ban nghiên cứu

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Chuyên viên

02

Mô tả công việc

Tổng

02

 

2.  Chế độ:

       - Hợp đồng: Có gia hạn (theo Luật Lao động)

       - Mức lương: Hệ số và thu nhập khi làm đề tài

       - Các chế độ phúc lợi khác

3. Tiêu chuẩn chung

3.1. Trình độ và độ tuổi:

       - Trình độ đại học (tốt nghiệp loại Khá trở lên) hoặc thạc sĩ;

       - Tuổi đời dự tuyển không quá 30 tuổi đối với trình độ đại học, 35 tuổi đối với trình độ thạc sĩ.

3.2. Tiếng Anh: Tối thiểu trình độ B1 khung chuẩn chung châu Âu hoặc tương đương.

3.3. Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Tiến độ thực hiện

4.1. Từ ngày 2/04-15/04/2018: Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển trực tuyến thông qua địa chỉ email vncktpt@ueh.edu.vn.

4.2. Từ ngày 16/04-18/04/2018: 
       - Thành lập Ban giúp việc;
       - Hội đồng Tuyển dụng xét duyệt hồ sơ dự thi và thông báo đến ứng viên;
4.3. Từ ngày 19-25/04/2018:
       - Tổ chức thi tuyển/xét tuyển và chấm thi.
       - Hội đồng Tuyển dụng xét duyệt, công nhận kết quả thi;
       - Công bố kết quả thi.

4.4. Ngày 27/04/2018: Thực hiện các thủ tục tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc.

5. Hồ sơ dự tuyển:

Thông tin trao đổi vui lòng liên hệ Bộ phận Văn phòng:

Chị Toàn, điện thoại: 028. 3843 8639, email: thanhtoan@ueh.edu.vn

Đối tác toàn cầu của IDR