PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

* Phân tích Báo cáo Tài chính là nghệ thuật phiên dịch các số liệu, là việc phân tích và giải thích các Báo cáo Tài chính thành những thông tin hữu ích, làm cơ sở cho việc ra các quyết định tài chính. Nghệ thuật này không chỉ đòi hỏi vốn kiến thức, hiểu biết nhất định về tài chính – kế toán, về quản trị kinh doanh mà còn yêu cầu những kỹ năng mang tính hệ thống và logic hết sức đặc thù.

* Điều này càng trở nên khó khăn hơn đối với cấp lãnh đạo không chuyên về tài chính. Khóa học phân tích báo cáo tài chính dành cho lãnh đạo nhằm cung cấp cho đối tượnng không chuyên về tài chính các kiến thức tổng quan về tài chính và các kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính để hỗ trợ cho việc ra quyết định trong kinh doanh.

II. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Với mục tiêu không giúp người học trở thành chuyên gia tài chính, mà chỉ giúp họ nghiên cứu tài chính dưới góc độ của một nhà quản lý không chuyên về tài chính kế toán, kết thúc khóa học, học viên đạt được các kết quả sau:

* Có cái nhìn tổng quan về tài chính, tài chính doanh nghiệp để biết cách tổ chức và quản lý công tác quản trị tài chính doanh nghiệp;

* Đọc và hiểu rõ các báo cáo tài chính; các chỉ số tài chính quan trọng;

* Đánh giá được tình hình và kết quả tài chính của doanh nghiệp ở từng góc độ và tổng thể.

III. ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

* Cấp quản lý điều hành doanh nghiệp - những người không chuyên về tài chính kế toán.

* Cấp lãnh đạo cao cấp gồm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng/ Phó các Phòng, Ban, Bộ Phận của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

IV. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Phương pháp giảng dạy lấy học viên là trọng tâm, hoạt động huấn luyện bao gồm lý thuyết cô đọng, đóng vai, tình huống và tự đặt câu hỏi. Việc học sẽ được nâng cao thông qua việc tham gia tích cực làm các bài tập ôn tập. Người học sẽ có cơ hội tự đánh giá và được khuyến khích phản hồi hoạt động nhóm và cá nhân. Người học sẽ làm việc trên các chủ đề theo nhóm trong suốt chương trình. Môi trường học tập hoàn toàn tương tác giữa giảng viên và học viên.. 

V. NỘI DUNG KHÓA HỌC

PHẦN 1Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
* Hệ thống tài chính là gì? Phương thức hoạt động như thế nào?
* Doanh nghiệp và thị trường tài chính?
* Quản trị tài chính là gì?
* Hệ thống tài chính doanh nghiệp? và Quản trị tài chính doanh nghiệp

PHẦN 2: Hiểu các báo cáo tài chính doanh nghiệp
* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh báo cáo tài chính
* Mối liên hệ giữa các báo cáo tài chính.

PHẦN 3: Phân tích các tỷ số tài chính trọng yếu
* Hiểu về các chỉ số, chỉ tiêu tài chính
* Phân tích tính thanh khoản
* Phân tích nợ
* Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản
* Phân tích khả năng sinh lời
* Phân tích giá trị cổ phần

PHẦN 4: Các lưu ý thực tế khi phân tích báo cáo tài chính
* Ví dụ thực tế khi phân tích tài chính doanh nghiệp
* Nhận xét và đúc kết kinh nghiệm.

VI.CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ HỌC PHÍ

* Giảm 5% học phí khi học viên đăng ký học qua hình thức trực tuyến (internet) - khuyến khích.
* Giảm 5% học phí khi học viên đóng học phí trước ngày khai giảng 1 tuần.
* Giảm 5% học phí khi đăng ký theo nhóm từ 3 học viên trở lên.          

 

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

  • Khai giảng: Đang cập nhật
  • Lịch học:
  • Giờ học:
  • Thời lượng: 4 buổi / 16 tiết

Phí ưu đãi sẽ được áp dụng
theo mục thông báo của khóa học

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

*: Thông tin bắt buộc

A. TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ ONLINE BỊ TRỤC TRẶC:

    Quý vị vui lòng: Gửi email về địa chỉ vncktpt@idr.edu.vn 
                     hoặc Liên hệ thông qua số điện thoại (028) 3843 8639
                              (gặp Bộ phận Tư Vấn Đào Tạo của IDR) để được hỗ trợ.

B. CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN HỌC PHÍ:

1. Chuyển khoản
    * Tên tài khoản: Viện Nghiên Cứu Kinh tế Phát triển
    * Số tài khoản:   762709 
    * Ngân hàng:     Thương mại cổ phần Á Châu – số 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM
    * Nội dung:        Đóng học phí khóa học (tên khóa học) + Họ tên học viên
            Ví dụ:        Đóng học phí khóa học Đào tạo Giám đốc kinh doanh - SMD PLUS + Nguyễn Văn A

2. Nộp tiền mặt
    * Văn phòng: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (Lầu 3)
    * Địa chỉ:       196 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM

3. Học viên có nhu cầu xuất hóa đơn vui lòng gửi thông tin qua email vncktpt@idr.edu.vn gồm:
    * Tên công ty
    * Mã số thuế
    * Địa chỉ công ty 

LƯU Ý
  * Phí ưu đãi sẽ được áp dụng theo mục thông báo của khóa học.
  * Học viên sẽ không được hoàn phí sau khi đã đóng phí. Tuy nhiên, nếu Học viên có yêu cầu dời khóa, vui lòng gửi đề nghị bằng email đến IDR trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.
  * Học viên sẽ không được cấp Chứng chỉ Tốt nghiệp nếu vắng mặt hơn 30% tổng số buổi học của toàn bộ khóa học.

Đối tác toàn cầu của IDR