Về Thạc sĩ Nguyễn Xuân Hùng

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
  • Đơn vị công tác Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
  • Email
  • Chuyên ngành
  • Kinh nghiệm

Đối tác toàn cầu của IDR