Về Tiến sĩ Đào Minh Đức

Sở khoa học và công nghệ TP.HCM
  • Đơn vị công tác Sở khoa học và công nghệ TP.HCM
  • Email
  • Chuyên ngành
  • Kinh nghiệm

Đối tác toàn cầu của IDR