Về Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thắng

Đại học Kinh tế TP.HCM
  • Đơn vị công tác Đại học Kinh tế TP.HCM
  • Email
  • Chuyên ngành
  • Kinh nghiệm

Đối tác toàn cầu của IDR