1 2 3

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp và Lễ bế giảng lớp giám đốc điều hành - CEO khóa 14 tại Cần Thơ

Ngày 25/09/2016, Viện nghiên cứu Kinh tế phát triển – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM phối hợp với Trung tâm đào tạo doanh nhân khu vực ĐBSCL tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp và lễ bế giảng khóa học cho lớp giám đốc điều hành – CEO k.14 tại TP. Cần Thơ

03/10/2016 [ Xem thêm ]


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Đối tác toàn cầu của IDR